Bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ của trung tâm. Có thể mang đi công chứng ở bất cứ đâu và bất kỳ cơ quan công chứng nào của nhà nước Việt Nam. Chứng chỉ làm có lưu hồ sơ gốc, có dấu đỏ nổi, dấu in chìm của trung tâm.