BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ LÀM CHỨNG CHỈ 2017

Về chi phí thi và làm chứng chỉ, trung tâm luôn tự hào là một trong những đơn vị làm chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học giá rẻ tại Hà Nội. Các bạn có thể xem lệ phí của trung tâm dưới đây:

LỆ PHÍ LÀM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

Chứng chỉ Lệ phí Thời gian nhận
Chứng chỉ tiếng anh A, B 200.000đ 1 – 2 ngày
Chứng chỉ tiếng anh C 250.000đ 1 – 2 ngày

LỆ PHÍ LÀM CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG

Chứng chỉ Lệ Phí Thời gian nhận
Chứng chỉ tin học A 200.000đ 1 – 2 ngày
Chứng chỉ tin học B 200.000đ 1 – 2 ngày

KM đặc biệt: làm một bộ chứng chỉ tiếng anh tin học A, B giá chỉ còn 350k.

LỆ PHÍ LÀM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CỦA BỘ GIÁO DỤC

Chứng chỉ Lệ phí Thời gian nhận
Chứng chỉ tiếng anh A, B 700.000đ 1 tuần
Chứng chỉ tiếng anh C 750.000đ 1 tuần

LỆ PHÍ LÀM CHỨNG CHỈ TIN HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC

Chứng chỉ Lệ Phí Thời gian nhận
Chứng chỉ tin học A 700.000đ 2 tuần
Chứng chỉ tin học B 700.000đ 2 tuần

KM đặc biệt: lệ phí cấp cả bộ chứng chỉ tiếng anh và tin học bộ giáo dục chỉ còn 1.300.000đ